Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

1 juli 2021

Barnomsorg och utbildning

Zophia Zander Norell har utsetts till ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon kommer närmast från en tjänst som rektor i Skövde kommun och har över 10 års erfarenhet som ledare inom skolan. Hon tillträder sin tjänst den 4 oktober. "Jag ser fram emot att ta mig an mitt nya uppdrag med förväntan och tillförsikt. Det ska bli spännande att få bidra till fortsatt utveckling i Tibros skolor och förskolor", säger hon.

Zophia Zander Norell är 42 år och bor på en gård utanför Tidan i Skövde. Hon inledde sin yrkeskarriär som lärare i matematik och naturorienterande ämnen och har därefter arbetat som rektor i Lidköping, Mariestad och Skövde samt som IT-strateg i Lidköping.

Sedan 2017 har hon varit rektor för Rydskolan, ett uppdrag som inleddes
med uppstarten av en högstadieskola och som innefattat arbete som rektor för F-9-verksamhet samt grundsärskola.

Naturligt nästa steg

 – Jag har jobbat som rektor i nästan 13 år och har under en tid funderat på vad som skulle bli mitt nästa steg. De senaste åren har jag inriktat mig på att leda mer strategiskt med fokus på utvecklingsfrågor och när tjänsten som barn- och utbildningschef i Tibro dök upp så kunde jag inte låta bli att söka den, konstaterar Zophia.

Starkt intresse för skolutveckling

Zophia har ett starkt intresse för skolutveckling och hoppas att hon, med sina erfarenheter från både förskolan, grundskolan och grundsärskolan, ska kunna bidra till att skapa ännu bättre förutsättningar för elevernas lärande i Tibro. Hon ser sig som en lagledare som tillsammans med chefer och medarbetare ska forma en hållbar organisation som både kan hantera ändrade förutsättningar och jobba aktivt med skolutveckling.

 – Utveckling är något som hela tiden pågår i en verksamhet, i det stora och i det lilla. Jag tror mycket på det kollegiala lärandet, att man lär av varandra och utvecklar verksamheten tillsammans, framhåller hon.

Nyfiken på Tibro – och sitt nya uppdrag

Zophia upplever att hon fått ett gott bemötande i Tibro under intervjuerna och en tydlig beskrivning av det utvecklingsarbete som pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen och av de förväntningar som ställs på henne i rollen som förvaltningschef.

– Jag försöker vara så insatt som möjligt i olika frågor och leda utifrån ett lite större perspektiv samtidigt som jag strävar efter att lyfta och stärka mina kollegor och medarbetare i deras uppdrag. Det är många goda processer igång i Tibro, processer som jag vill vara med och driva vidare tillsammans med personalen på ett sätt som gagnar barn och elever, framhåller hon.
 
 – Zophia svarar väl upp mot de förväntningar som vi har på en ny barn- och utbildningschef. Hennes syn på utveckling ligger väl i linje med hur vi arbetar i Tibro, fastslår kommunchefen Kristina Lundgren och hälsar Zophia varmt välkommen som chef och medarbetare i Tibro kommun.