Distansundervisning fortsätter varannan vecka för 7:or och 8:or

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

20 januari 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Efter att Nyboskolan har haft undervisning på distans för alla elever till  och med den 24 januari så kommer eleverna i årskurs 7 och 8 från den 25 januari att varva undervisning på plats och distans. Varannan vecka sker undervisningen på distans och varannan vecka är eleverna på plats i skolan.

Eleverna i årskurs 9 återgår till undervisning på plats på skolan från och med måndag 25 januari.

- Elever i årskurs 7 kommer vara på plats i skolan ojämna veckor med start vecka 5. Elever i årskurs 8 kommer vara på plats i skolan jämna veckor med start vecka 6. berättar skolchefen Eva Gustavsson.

Beslutet att varva undervisningen togs under onsdagen. Beslutet kommer kontinuerligt att omprövas utifrån hur läget i kommunen och Västra Götaland förändras och nya beslut kan komma att fattas. Tibro kommun har sedan i våras jobbat med att minska smittspridningen. Att följa rekommendationerna om att arrangera skolans verksamhet på ett sätt som minskar trängsel är en av insatserna för att aktivt bromsa smittspridning. Att fortsatt varva undervisningen på distans och på plats för högstadiet är ett led i det arbete.

- Det blir alltså sjuor och åttor som kommer att varva sin undervisning. Undantagna är elever vid särskola, introduktionsprogrammen och elever som av olika skäl behöver närvara på skolan. Men för många högstadieelever så blir det alltså fortsatt distansundervisning, om än varannan vecka, klarlägger Eva.

Elever som har undervisning på distans kan precis som idag hämta sin lunchmat på skolan mellan kl. 10.30-13.00 Om en elev som läser på distans inte har möjlighet att hämta sin lunch, kan eleven eller föräldrarna ansöka om skollunchbidrag på 25 kr.

Ansökningsblankett Period 1

Ansökningsblankett Period 2

Ansökningsblankett Period 3  v8

Ansökningsblankett Period 4