15 timmarsbarnen vid Gläntans förskola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

29 januari 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Information för 15 timmarsbarnen vid Gläntans förskola. Den pågående coronapandemin har gett Gläntans förskola personalmässiga utmaningar.

När en stor andel av förskolepersonalen är frånvarande så ökar arbetsbelastningen för den personal som finns kvar på arbetsplatsen. För att Gläntans förskola ska kunna hantera en eventuellt fortsatt frånvaro bland personalen så har barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutat att de barn till hemmavarande, föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare vid Gläntans förskolan, får avstå från sin vistelsetid i förskolan under perioden den 1-5 februari.  Därefter kommer en ny bedömning av situationen göras om en eventuell förlängning av beslutet.

Under denna period betalar vårdnadshavare ingen avgift.