Fjärr- och distansundervisning på Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

22 februari 2021

Barnomsorg och utbildning, Corona

Från och med tisdagen den 23 februari till fredagen den 26 februari gäller hel fjärr- och distansundervisning för samtliga elever på Nyboskolan.

 

Undantagna är elever vid särskola, introduktionsprogrammen (IM) samt elever som av olika anledningar behöver vara på skolan. Ansvariga klasslärare kommer ta kontakt med vårdnadshavare till de elever som ska vara på skolan.

Nyboskolans tidigare beslut om varvad distansundervisning för elever i årskurs 7 och 8 samt undervisning på Nyboskolan för elever i årskurs 9 avbryts.

Beslut om hur elevernas undervisning kommer att ske från och med måndagen den 1 mars kommer att meddelas i slutet av denna vecka (vecka 8).

Skollunch hämtas av elev/vårdnadshavare på Nyboskolan mellan klockan 10.30-13.00 eller så kan man ansöka om skollunchbidrag 25 kr/lunch. Ansökningsblankett lunchbidrag v 8

Orsaken till beslutet är att Smittskydd Västra Götaland sent under söndagen (21 februari) rekommenderat ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning av viruset Covid19. Alla högstadier och gymnasieskolor i regionen rekommenderas att införa hel distansundervisning efter genomfört sportlov.