Delta i årets folkhälsoenkät!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

16 februari 2021

Folkhälsa, Corona

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? Det undersöks i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor, som i dagarna skickas ut till 24 000 slumpvis utvalda personer i vårt län. Är du en av dem? Ta dig tid att svara på enkäten så bidrar du till utvecklingen av hälsofrämjande insatser.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Bakom undersökningen står Folkhälsomyndigheten och flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Skillnader i livskvalitet undersöks - och åtgärder vidtas

Syftet med enkäten ”Hälsa på lika villkor” är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid. Genom enkäten är det även möjligt att se om det finns skillnader i hälsa och livsvillkor mellan olika grupper i samhället.

Med hjälp av resultaten från enkäten kan insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos regionens invånare genomföras.

Coronapåverkan med särskilt fokus på äldre

I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, om de undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.