Ökad närvaro av vuxna på Nyboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

1 december 2021

Nyboskolan

Under hösten har flera mindre bränder uppstått i papperskorgar på Nyboskolan. I tisdags utlöstes brandlarmet av brand på en toalett i sidobyggnad till Nyboskolan. Personal på skolan lyckades släcka branden innan räddningstjänsten anlände.

Efter de mindre bränderna har utbildningsinsats genomförts för alla elever i samarbete med Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Men utbildningsinsatsen hindrade inte en ny brand.

Nyboskolans ledning utökar i samråd med förvaltningsledningen närvaron av vuxna i rastlokaler och korridorer, flera toaletter har stängts. I avvaktan på att den extra bemanningen är på plats anlitas väktare.

Information har skickats till vårdnadshavare. Skolans personal har informerats. Dialog förs med kommunens säkerhetschef och skolans skyddsombud. En rad andra åtgärder har vidtagits. Polisen har varit på plats på skolan. Elever och personal uppmanas kontakta ledningen på Nyboskolan om de hört något om vad som hänt.