Nytt bostadsområde för sammanbyggda småhus och fristående villor anläggs vid Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

17 september 2020

Byggnation, boende och miljöskydd

Just nu växer ett nytt bostadsområde, Baggeboområdet, fram vid Fågelviksleden i Tibro. I området finns 17 villatomter och en större fastighet där det ska byggas radhus eller parhus. Om allt går enligt planerna kan de första husen börja byggas i slutet av året.

Baggeboområdet är 1 400 kvadratmeter och ligger mellan Tibro och Hörnebo, i direkt anslutning till Baggeboskolan. De 17 villatomterna släpptes i våras och sex av dem är redan reserverade.

– Vi räknar med att vara färdiga med merparten av alla rörinstallationer, anläggandet av områdets huvudgata och uppsättningen av gatubelysningen i november, upplyser projekteringsingenjören Martin Hansson på Tibro kommun.

Par- eller radhus söder om skolan

Den största tomten i området är belägen söder om den nya skolan. Den är reserverad för någon form av sammanbyggda småhus.

– Enligt detaljplanen ska det byggas parhus eller radhus där. Vi har en aktör som är intresserad av att göra det, betonar kommunens plan- och byggchef Katarina Kjellberg.

Arbetet med det nya bostadsområdet startade i mars i år. Merparten av alla vatten- och avloppsledningar är nedlagda i marken vid det här laget, grunden till områdets dagvattendamm är lagd och anläggandet av huvudgatan i området pågår. Tomtutsättningen är påbörjad.

El och fiber, asfalt och gatubelysning

Under hösten kommer det att läggas ner elledningar och fiberkablar till alla fastigheter i området, huvudgatan kommer att förses med flera lager av sten och grus och asfalteras och det kommer att sättas upp gatubelysning. Arbetet utförs av personal från Tibro kommuns gata- och parkavdelning i samarbete med Tibro Energi.

– Det blir säkert ett attraktivt bostadsområde i och med de fina omgivningarna och närheten till skolan, säger Martin.