Ny vision och mål antagna av fullmäktige

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

27 oktober 2020

Kommun och politik

Tibro kommun har en ny vision med ledorden tillsammans, hållbart och nära. "Det känns bra och nödvändigt att kommunen nu har en ny vision och därmed nya mål att arbeta efter," säger Ann Ohlsson, ordförande i kommunfullmäktige. "Något som är unikt för Tibro är vår förmåga att utveckla samhället tillsammans. Och det är något vi ska ta tillvara på", menar kommunalrådet Rolf Eriksson.

Den 26 oktober antog kommunfullmäktige en ny vision för Tibro kommun. Arbetet med visionen inleddes för ett år sedan. Under vintern och våren har politiker och tjänstepersoner arbetat tillsammans för att få fram ett förslag. Dessutom genomfördes en välbesökt dialogkväll för allmänheten den 11 mars.

– Arbetsmetoden där vi politiker jobbat tillsammans med tjänstepersoner och intresserade kommuninvånare är inte ny, men vi har inte provat att jobba på det sättet tidigare i den här omfattningen. Det här är ett bra exempel på när goda krafter slår sig samman och som jag är stolt över, säger Rolf Eriksson.

Nu väntar ett utmanande arbete med att jobba mot tre strategiska mål: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag, Tibro är en livskraftig boendekommun och vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum. Inom ramen för det första målet lyfts bland annat vikten av att samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet och verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap, underlätta företagsetableringar samt främja föreningslivet.

Visionen tar fasta på Tibros styrkor och det som är unikt.

– Något som är unikt för Tibro är vår förmåga att utveckla samhället tillsammans, menar Rolf Eriksson. Och det är något vi ska ta tillvara på. Det är dessutom något som bidrar till ett hållbart samhälle.

Visionen beskriver det lilla samhällets fördelar med närhet till beslutsfattarna, men även kommunens gynnsamma läge i arbetsmarknadsregionen.

– Vårt geografiska läge ska vi förstås utnyttja. Tibro har tveklöst ett bra läge och har goda förutsättningar att både växa och utvecklas, säger Ann Ohlsson.

Hur vet ni att kommunen uppnår målen?

- Målen kommer att följas upp kontinuerligt. Målen gäller för 2021-2023. Hur långt vi nått redovisas i delårsrapporter och årsredovisning. Visionen däremot gäller tills vidare, säger kommunstrategen Emma Lindblad.

Bilden: Rolf Eriksson, kommunalråd, var nöjd efter beslutet i kommunfullmäktige om ny vision och nya mål.