Information om idrott i skolan under pandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 november 2020

Barnomsorg och utbildning, Corona

Skolan i Tibro anpassar undervisningen i idrott utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är viktigt att alla elever får sin utbildning tillgodosedd även i den här extraordinära situationen. Det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt.

Barn och ungdomar, födda 2005 eller senare möts redan i skolorna, vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas anses vara liten. Idrott i skolan kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

Det finns ingen bestämmelse om ett minsta avstånd i antal meter i skolan. Det innebär att eleverna inte måste hålla ett reglerat avstånd, men skolan ska arbeta för att undvika trängsel.

  • bara friska symtomfria elever deltar i skolans aktiviteter
  • skolan undviker att samla större elevgrupper om det är möjligt
  • skolan planerar för att undvika trängsel
  • skolan förlägger verksamhet utomhus när det är möjligt
  • skolan erbjuder goda möjligheter att tvätta händerna

Bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta i en allmän sammankomst gäller inte skolor och förskolor. En sådan begränsning innebär alltså inte att förskolor och grundskolor ska hållas stängda.

Eva Gustavsson Skolchef