Fortsatt stängda verksamheter i socialförvaltningen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 november 2020

Omsorg och stöd, Corona

Demensdagverksamheten, Träffpunkt Solsidan och växelvården hålls stängda även fortsättningsvis. LSS-dagverksamheten hålls öppen och Familjecentralens och Terassens verksamheter bedrivs utomhus i begränsad omfattning. Ett covidteam, som ska vårda vårdtagare med covid-19, inrättas återigen. Det fattade socialnämndens ordförande Jan Hanna beslut om torsdagen den 19 november med anledning av det allvarliga pandemiläget.

Socialnämndens verksamheter har återigen drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Mellan den 10 och den 18 november har förvaltningen totalt haft 15 vårdtagare som insjuknat i covid-19. Sjukdomsfallen är mer utspridda på olika verksamheter än tidigare och det är en snabbare ökning av antalet sjukdomsfall nu än i våras.

Utvecklingen är oroväckande och påverkar förvaltningens bedömning av de åtgärder som behöver vidtas. Risk- och konsekvensanalyser är gjorda och uppdaterade för de aktuella verksamheterna. De vidtagna åtgärderna gäller till och med den 21 december. Det är viktigt att kunna ge personal, brukare, anhöriga och andra berörda information med ett tydligt tidsperspektiv att förhålla sig till. Förvaltningen har beaktat de skärpta allmänna råden för regionen samt de nya hårdare begränsningarna som regeringen infört.

Tidigare åtgärder förlängs

Merparten av de åtgärder som socialnämndens ordförande fattade beslut om torsdagen den 19 november utgör en förlängning av de åtgärder som genomfördes i socialförvaltningen i slutet av oktober, som en följd av de skärpta allmänna råden i Västra Götalandsregionen. 

De verksamheter som hålls stängda är de med störst risk för smittspridning
och de verksamheter där en smittspridning bedöms kunna få störst negativa konsekvenser för enskilda, sköra vårdtagare. Dessa verksamheter är:

  • Demensdagverksamheten
  • Träffpunkt Solsidan
  • Växelvården

Coronasäkrade öppna verksamheter

De verksamheter som bedöms kunna hålla öppet, men under coronasäkra former är Terassen, den dagliga LSS-verksamheten och Familjecentralen. För de verksamheterna handlar det om att styra om arbetssättet genom att minska antalet deltagare, se till att hålla avstånd till varandra, ha enskilda träffar och avstyra inomhusaktiviteter.

Även korttidsvistelsen Gärdsmygen bedöms kunna ha öppet, men bedrivas i enlighet med myndigheternas råd och rekommendationer.

Covidteam aktiveras

Den 19 november fastställdes även att ett covidteam, som ska vårda covid-19 sjuka vårdtagare upprättas för perioden från den 13 november till den 31 januari. 

Socialförvaltningen fick vidare i uppdrag att öppna en covidavdelning med inriktning korttidsvård om det finns behov av det. Av beslutet framgår också att åtgärderna ska avslutas i förtid om situationen förändras. 

Socialnämndens arbetsutskott har ställt sig bakom det fattade ordförandebeslutet.