15-timmarsbarnen får tillfälligt avstå från vistelse i förskolan på grund av stor sjukfrånvaro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

19 november 2020

Barnomsorg och utbildning, Corona

Barn till hemmavarande, arbetslösa eller föräldralediga föräldrar får under två veckor avstå från sin vistelsetid i förskolan i Tibro. Beslutet fattades av barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Alda Danial för att mildra förskolepersonalens arbetsbelastning på grund av den tillfälligt höga sjukfrånvaron.

Den pågående coronapandemin har gett barn- och utbildningsförvaltningen personalmässiga utmaningar. Det finns stora variationer i frånvaro mellan förskolorna och läget skiftar från dag till dag.

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska enligt lag erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Den stora sjukfrånvaron på Tibros förskolor tvingar emellertid barn- och utbildningsnämnden att göra ett undantag från detta.

Får vara hemma till den 7 december

Hittills har alla förskolor kunnat hållas öppna trots den höga sjukfrånvaron, men förvaltningen bedömer att alla barn som har en förskoleplacering på 15 timmar per vecka måste vara hemma. Enligt det nu fattade ordförandebeslutet kommer dessa barn att tillfälligt få avstå från sin vistelsetid på förskolan från den 23 november till den 7 december.

– I det här läget behöver vi lägga våra resurser på de barn som behöver barnomsorg för att deras föräldrar arbetar. 15-timmarsbarnen har vårdnadshavare som kan ta hand om dem hemma på dagtid, betonar barn- och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial.

– När en stor andel av förskolepersonalen är frånvarande så ökar arbetsbelastningen för den personal som finns kvar på arbetsplatsen. Vi måste säkra att de har en hanterbar arbetssituation, förklarar skolchefen Eva Gustavsson.

Under den aktuella perioden betalar inte berörda vårdnadshavare någon barnomsorgsavgift.