Feriepraktiken ställs in

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

18 maj 2020

Barnomsorg och utbildning, Näringsliv, arbete och etablering

I sommar hade Tibro kommun planerat för en upprepning av tidigare års satsning på avlönad feriepraktik för ungdomar. Men feriepraktiken ställs in. "Kommunledningen kom fram till att det blev svårt med tanke på pandemin och smittrisken", säger Mattias Gustafsson, chef för Kompetenscenter.

Förra veckan gav kommunens ledningsgrupp Mattias Gustafsson i uppdrag att återkomma med ett förslag till omarbetad satsning på feriepraktik för ungdomar. Förutsättningarna har ändrats under våren genom att feriepraktik inte är möjlig i år inom socialförvaltningen och förskolan.

En arbetsgrupp under ledning av Mattias Gustafsson har tagit fram alternativa förslag. Efter diskussion i ledningsgruppen är beslutet att feriepraktiken ställs in i år.

- Svårigheten var att finna en lösning där ungdomarna löper liten risk för smitta. Det medför små grupper och vi lyckas inte lösa de osäkerhetsefaktorer som finns. Vi tittade på ett förslag med endast 20 praktikplatser, men även det var svårt att genomföra. Därför fanns ingen annan lösning än att ställa in årets planerade satsning på feriepraktik för ungdomar, fortsätter Mattias Gustafsson.

129 Tibroungdomar har sökt feriepraktik.