Många gör Coronatest i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

15 juni 2020

Omsorg och stöd, Corona

Det finns många bekräftade fall av Covid-19 i Tibro. Det beror bland annat på att det genomförts många tester här. Tibro kommun började erbjuda självtester för vård- och omsorgspersonal i mitten av maj och Närhälsan i Tibro har erbjudit Covid-19 tester för personer med symptom sedan den 2 juni. Se filmen!

I slutet av förra veckan var det totalt 127 Tibrobor som bekräftats bära på Coronavirus. Merparten av dessa tester genomförs i Tibro, på Närhälsan och i Tibro kommun. 

Självtester för anställda 

Tre dagar i veckan erbjuder Tibro kommun självtester för personal inom vård och omsorgen som har varit sjuka i Covid-19 eller haft symptom. Varje testning tar ungefär 30 minuter. 

- Det man testar är om man har virus i näsa och svalg. Testerna riktar sig till personal som haft symptom inför återgången till arbete. Både vård- och omsorgspersonal och vissa andra personalgrupper som jobbar på våra boenden, till exempel lokalvårdare och vaktmästare, erbjuds att testa sig, berättar Peter Engman, som är individ- och familjeomsorgschef i Tibro och ansvarig för testerna.

Hittills har 87 kommunanställda genomfört ett självtest. Testerna kommer att fortsätta så länge det är befogat, även om formerna för testningen kan komma att ändras något under semesterperioden.

Så går testningen till

Självtesterna genomförs i en bemannad lokal i Tibro, men personalen som finns på plats delar bara ut självtestkit och vägleder personerna som testar sig vid behov. 

- De som testar sig registrerar sig i en app och gör sedan testet själva genom att först föra in en sticka i svalget och näsan och sedan spotta i en kopp. Provet rörs ihop till liten vätskeansamling, som läggs på en tuss i ett provrör som skickas iväg för analys, förklarar Peter. 

Provsvar till den testade

Covid-19-testet är frivilligt. Den som testat sig får ta del av provsvaret via en länk och kan sedan meddela resultatet till sin chef. 

- Vi som arbetsgivare får inte tillgång till provresultaten per automatik utan det är upp till den enskilde att meddela sin chef. Är svaret positivt så får man vänta innan man återgår till arbete, klarlägger Peter.

Smittspårning på boenden

Utöver självtesterna har Tibro kommun även genomfört provtagning av personal och smittspårning på några enheter på uppdrag av Smittskydd Västra Götaland.

- Det är smittskyddsläkare som gett oss uppdraget på några boenden för att se hur smittan ser ut, men testningen har bara gällt personal. De boende är det ju sjukvården som tar prover på, framhåller Peter.

Inget antikroppstest

Närhälsan i Tibro har erbjudit Covid-19-tester sedan den 2 juni. Det som erbjuds är ett så kallat NPH-prov som visar om man bär på smitta eller inte.

- Covid-provet som vi tar i näsan visar egentligen bara om man har smittan eller inte, inte om man har varit smittad. Det är en ögonblicksbild. En del blandar ihop det här testet med det antikroppstest, som är på gång. Vi har inget datum för när vi får börja göra antikroppstester, så det är viktigt att man har symptom när man bokar testning hos oss just nu, klarlägger vårdcentralschefen Henrik Hellqvist.

24-30 tester per dag på Närhälsan

Provtagningen på Närhälsan kommer förmodligen att pågå under hela sommaren, kanske också i höst. Hittills har 240-300 tester genomförts på Närhälsan.

- Vi tar cirka 24-30 prover per dag. Vi vet inte hur länge vi kommer att fortsätta med testerna för det beror på hur läget utvecklar sig i regionen, säger Henrik. 

Viktigt med symptom

För att genomföra ett test på Närhälsan i Tibro måste man ha symptom. Testerna genomförs på vårdcentralens baksida, vid akutintaget under tak. Där möter skyddsutrustad personal upp och ”toppsar” i näsan.  

- De som kan testa sig är patienter som har milda symptom, betonar Henrik. 

Om du har symptom ringer du till vårdcentralen eller går in på 1177 och gör en webbokning. Du får då en fastställd provtagningstid.

- Vi har fem minuters-intervaller så det blir så att man har tid 10.00, 10.05 eller 10.10 och så vidare. Så har vi valt att göra för att det inte ska bli långa köer och folksamlingar, framhåller Henrik.