Företagsklimatet - Viktiga kurvor vänder uppåt

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Möte på Inredia

10 juni 2020

Näringsliv, arbete och etablering

I slutet av maj presenterades vinterns enkät om företagsklimatet i Sverige och alla kommuner. Tibro kommun tar till sig enkäten och jobbar målmedvetet framåt för ett upplevt bättre företagsklimat i Tibro.

För Tibros del blev det ett hack nedåt från 3,4 à 3,3 (3,36-3,29 för att vara exakt). 97 företag – en svarsfrekvens på 54% - i Tibro har svarat på enkäten som Demoskop utfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Generellt tycker Tibros företagare att klimatet på Sverigenivå är bättre än det vi har lokalt.

Flera av frågorna som ställs i enkäten pekar mot områden där kommunen inte själv äger makt och möjlighet att agera, även vi på olika sätt kan påverka är det inte bara kommunens insatser som skapar förutsättningen. I några av frågorna som vi äger lösningen på helt själva vänder utvecklingen försiktig uppåt och det tar vi förstås med oss när vi målmedvetet jobbar framåt för ett upplevt bättre företagsklimat i Tibro.

När företagen rangordnar de viktigaste frågorna för ett upplevt bra företagsklimat kommer arbetet för minskad brottslig verksamhet och ökad trygghet på ohotad förstaplats. Delad 2:a är Ökad samverkan mellan skola och näringsliv och Anpassad utbildning efter företagens behov. Ganska tätt därefter kommer Bättre dialog och några steg längre ner på listan önskar man från näringslivets sida en Bättre förståelse för företagens villkor.

Sammantaget allt detta långt ifrån frågor vi ensamma kan ”lösa” på kommunal nivå, men där vi har möjlighet gör vi förstås allt vi kan. Vi träffas i Näringslivsrådet, fortsätter med våra företagsbesök, arrangerar olika arenor för näringslivet och kommunala beslutsfattare att mötas, och kommunicerar i nyhetsbrev och andra kanaler för att nu bara nämna något.

Hela undersökningen finns på www.foretagsklimat.se. Årets Ranking presenteras den 23 september.