Möblering och markarbeten på Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

3 juli 2020

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Efter en intensiv vår med byggarbeten är Baggeboskolan nu besiktigad och godkänd. Under juni flyttades byggbodarna och containrarna från skolgården och skolans parkering asfalterades och förseddes med kantsten av granit. Markarbetena på skolan har fortskridit under våren och fortsätter i sommar. I mitten av juni påbörjades möbleringen av skolan.

Under maj månad genomfördes en samordnad provning av alla tekniska installationer i Baggeboskolan och skolbyggnaden besiktigades. Därefter påbörjades möbleringen av den nya skolan. De nya möblerna levererades under första delen av juni och möbleringen av lokalerna startade den 15 juni. Det är fem kommunanställda som ansvarar för möbleringen av skolan. De ska även flytta material från Smulebergsskolan till Baggeboskolan.

Större delen av de nya möblerna har köpts in från lokala möbeltillverkare i Tibro.

Skolparkeringen asfalterades

Merparten av byggbodarna och containrarna som använts under byggtiden togs bort under första veckan i juni. Den 8 juni påbörjades arbetet med att rama in skolans parkering med kantsten av granit. Därefter justerades höjderna på parkeringsytan och parkeringen asfalterades. 

Målning av asfaltytor och färdiga fallskydd och trädäck

I månadsskiftet juni-juli målades alla linjer på parkeringen, basketplanen och skolans löparbana. Arbetet med att montera gummiasfalt som fallskydd på lekytorna avslutades. Det har även satts upp trästaket runt skolans planteringar för att växterna ska få en chans att växa till sig. Dessa staket ska tas bort om ett par år.

Skolgårdens båda trädäck är klara. På det ena trädäcket har det byggts en lång bänk i vinkel, som både kan användas vid lek och framtida skolfotograferingar. 

Hinderbana och uteklassrum skapas

Det som nu återstår att göra på skolgården är markarbeten runt skolans uteklassrum, som ska få en samlingsplats med bänkar och grillplats. Dessutom kommer ytterligare en hinderbana att byggas under sommaren.

Solcellsanläggning installeras

Under sommaren kommer även en solcellsanläggning att installeras på Baggeboskolan av företaget Aprilice. Med start i juli kommer cirka 700 solceller att placeras på skolans vidsträckta, låglutande tak. Anläggningen har en kapacitet på 215 kilowatt.

- Kommunen har valt att investera i en solcellsanläggning för att bidra till att det skapas mer miljömässigt hållbar el. Överskottet från anläggningen kommer att säljas, berättar Tibros miljöstrateg Samuel Willner.

Skolstart och invigning i augusti

Baggeboskolan tas i bruk vid skolstarten den 17 augusti. Den officiella invigningen äger rum den 20 augusti. Det kommer att anordnas en öppet hus-dag för allmänheten, men den har skjutits på framtiden på grund av den pågående coronapandemin.