Extra föreningsstöd förbereds

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

13 juli 2020

Kultur, fritid och idrott, Corona

Kultursektorn och idrottsrörelsen har av staten fått drygt en miljard kronor i extra stöd till följd av coronavirusets spridning. Tibro kommun är förberedd på att behöva komplettera det statliga stödet till föreningslivet.

Föreningslivet i Sverige och i Tibro har med anledning av Coronaviruset Covid-19 drabbats hårt av de restriktioner som införts i samhället. Framförallt har många föreningar, som är ekonomiskt beroende av intäkter från evenemang och tävlingar, fått stora ekonomiska problem.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Tibro kommun har en dialog med många av de föreningar som drabbats ekonomiskt. Frågan om utökat kommunalt stöd är planerat att tas upp i augusti då kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har möte.

Vilka föreningar som kan bli aktuella för extra föreningsstöd och vilka belopp det handlar om är inte klarlagt.