Var med och forma Tibros framtid - delta i arbetet med kommunens översiktsplan!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

14 februari 2020

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Under februari och mars finns det stora möjligheter att bidra med synpunkter på hur Tibro ska utvecklas. Nu drar nämligen dialog- och informationsmötena om Tibros översiktsplan i gång på allvar och det finns en framtidsenkät att svara på.

Arbetet inleddes 2019 och den nya översiktsplanen väntas vara färdig att tas i bruk 2021. 

I det här läget är det fortfarande möjligt att påverka innehållet i översiktsplanen och inriktningen på den. Tibro kommuns politiker och ansvariga tjänstepersoner eftersträvar ett så brett engagemang som möjligt från både intresserade Tibrobor och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen. Därför anordnas det både  informations- och dialogmöten som är riktade till intresseorganisationer och specifika målgrupper och informations- och dialogmöten som är öppna för allmänheten. 

Näringslivsdialog på Inredia och framtidsprat i Gallerian

Nästa vecka bjuder bjuder Tillväxt Tibro och kommunens planavdelning in företagare och andra aktörer inom näringslivet i Tibro till ett dialogmöte om översiktsplanen på Inredia tisdagen den 18 februari kl. 14-16. 

Fredagen den 21 februari och lördagen den 22 februari finns Tibropolitiker och personal från Tibro kommuns samhällsbyggnadskontor på plats i Gallerian för att svara på frågor om översiktsplanen och diskutera framtidsfrågor med intresserade Tibrobor.

Kom och gör din röst hörd!