Stor brandrisk i skog och mark

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

11 augusti 2020

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Trygghet och säkerhet

Det är nu stor risk för skogsbrand i östra Skaraborg. Räddningstjänsten Östra Skaraborg uppmanar därför till extra stor försiktighet om du ska grilla eller elda. Helst ska detta undvikas så långt det är möjligt.

Det råder inte eldningsförbud i nuläget, men vi uppmanar dig ändå att vara försiktig vid eldning och grillning. Grillning på iordningställda grillplatser är ok men ska genomföras på ett säkert sätt.

Det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Du ska se till att elden hanteras på ett säkert sätt när du eldar eller grillar. 

Följ följande instruktioner:

  • Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla.
  • Ha tillgång till släckutrustning.
  • Beakta rådande väderförhållanden.
  • Lämna inte elden eller grillen obevakad.
  • Släck eller bevaka elden eller grillen tills den är kall eller har slocknat.

Mer information om eldning och grillning

  • Information om eldning i naturen på webbplatsen dinsakerhet.se
  • Information om grillning hemma på webbplatsen dinsakerhet.se
  • Information om grillning med gasol på webbplatsen dinsakerhet.se

För att hålla koll på brandrisken där just du är och få information om hur du ska bete dig vid de olika risknivåerna så ladda ner appen Brandrisk Ute där appar finns.

ENGLISH

The risk for forest fires is high in Tibro and the surrounding areas.

When you light a fire you're always responsible for it and its consequences.  Therefore, choose a suitable place for the fire and keep it under control until it has gone out.