Ambitionen är alltid att nå samförstånd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

7 augusti 2020

Barnomsorg och utbildning

Tibro kommun har vid flera tillfällen de senaste dagarna fått synpunkter på hanteringen av skolskjutsfrågor. "Det är naturligt att de som berörs har många frågor. Det är svåra frågor och vi kan förstå den oro föräldrar kan ha. Vår ambition är alltid att vi ska nå lösningar i samförstånd", säger Rolf Eriksson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I Tibro kommun är det barn- och utbildningsnämnden, som ansvarar för skolskjutsfrågorna. Det är också den nämnden som beslutar om skolskjutsreglementet.

- Det är inte politikerna som beslutar om enskilda ärenden. Den uppgiften är delegerad till tjänstepersoner på kollektivtrafikkontoret. Däremot är reglementet politiskt beslutat, säger Alda Danial (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Skolskjutsreglementet handlar bland annat om hur långt avståndet ska vara mellan hemmet och skolan för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts.

Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om skolskjuts utifrån andra kriterier, bland annat funktionsvariation, växelvis boende och trafikförhållanden. I sådana fall görs en utredning och ett beslut fattas i det enskilda fallet. Det är trafikplaneraren som fattar sådana beslut enligt delegering från politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Detta görs utifrån skollagen, politiskt beslutat skolskjutsreglemente och gällande rättspraxis.

- Viktigt att veta är att kommunens beslut om skolskjuts alltid kan överprövas till förvaltningsrätten av den eller de som berörs. Kommunen upplyser alltid om hur en överklagan går till, säger Frida Blomqvist, kanslichef och chef över kollektivtrafikkontoret.