Coronaanpassad skolstart

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

12 augusti 2020

Barnomsorg och utbildning, Trygghet och säkerhet, Corona

Skolstart utan föräldrar. Information om barn- och utbildningsförvaltningens coronarutiner till alla som har barn i Tibros förskolor och skolor i veckan. En regionövergripande informationskampanj till ungdomar och unga vuxna. Så ska en ny spridning av coronavirus motverkas när skolorna startar nästa vecka.

Coronapandemin fortsätter och det finns risk att smittspridningen tar fart igen när vi nu återvänder till arbetsplatser, skolor och förskolor efter sommarens ledigheter. 

- När skolan börjar är det viktigt att vi tänker på att det som gäller i övriga samhället också gäller i skolan. Alltså att vi håller avstånd till varandra, har god handhygien och att vi stannar hemma om vi skulle känna minsta förkylningssymptom, säger Thomas Wahlberg som är smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller i förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning och för att undvika en andra våg av smittspridning.

Alla vårdnadshavare med barn i Tibros skolor och förskolor kommer att få information om vad som gäller via kommunikationsplattformen Infomentor i veckan.

Tibro kommun har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

 • Skolstarten genomförs utan föräldrar på samtliga skolor.
 • Inskolning i förskolorna sker utomhus.
 • Föräldrar lämnar sina barn i tamburen på respektive förskola.
 • Större samlingar undviks.
 • Aktiviteter förläggs utomhus när det är möjligt.

Stanna hemma vid sjukdom - och var uppmärksam på symptom

I informationen som skickas till alla vårdnadshavare beskrivs rutinerna vid sjukdom:

 • Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavaren anländer.
 • Sjuka barn och elever ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka och tills dess att de varit symptomfria i minst två dagar.
 • Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskolan eller skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det dock extra viktigt att vara uppmärksam på symptom hos övriga i hushållet. 
 • Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn i förskolan eller skolan.

Regionövergripande kampanj till ungdomar och unga vuxna

Eftersom coronapandemin pågått så länge nu, så finns det en tendens att fler väljer att inte följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer på samma sätt som tidigare. Framförallt gäller detta unga vuxna i åldrarna 20-29 år, där smittspridningen nu ökar, särskilt i Västra Götalandsregionen.

För att undvika ökad spridning av covid-19 uppmanar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen alla skolelever att ta sitt ansvar och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I en gemensam filmkampanj ges fyra tips till eleverna för en frisk skola:

 • Tänk på hur du hälsar - vinka eller använd exempelvis fötter och armbågar. Undvik kramar och närkontakt.
 • Tänk på hur du tar dig till och från skolan - gå eller cykla gärna, om det är möjligt. Genom att avstå från att åka buss eller tåg hjälper du till att minska trängseln för dem som är beroende av att resa med kollektivtrafiken.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningsliknande symptom.