Nu formas Tibros nya vision

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

7 april 2020

Kommun och politik

Efter tre workshops, en dialogkväll och en framtidsenkät är det nu dags att ta nästa steg i arbetet med att ta fram en ny vision för Tibro. Alla synpunkter, idéer och gemensamma ställningstaganden kommer att analyseras och sammanställas till ett förslag till ny vision. Den nya visionen väntas antas av kommunfullmäktige den 15 juni.

Arbetet med att ta fram en ny vision inleddes med ett presentationsmöte för politiker och tjänstepersoner i Tibro kommun den 21 januari i år. Därefter har politiker och representanter för Tibro kommuns olika verksamheter samlats för att diskutera inriktningen på och innehållet i den nya visionen vid tre olika workshops, den 4 februari, den 28 februari och den 26 mars.

Öppen dialogkväll den 11 mars

Den 11 mars bjöd Tibro kommun in invånare och företrädare för företag, föreningar och andra aktörer som är verksamma i kommunen till en öppen dialogkväll. Ett 70-tal intresserade deltog i arrangemanget och delade med sig av sina åsikter och idéer om vad som gör Tibro unikt och vad som kan och bör utvecklas. 

Under februari och mars fanns det även möjlighet att svara på Tibro kommuns framtidsenkät, vilket totalt 373 personer valde att göra.

Resultatsammanställning och visionsbeslut

Visionsarbetet leds av en arbetsgrupp i Tibro kommun i samverkan med konsultföretaget Preera som har mångårig erfarenhet av att stötta företag och offentliga organisationer i förändringsprocesser.

Just nu sammanställs och analyseras resultatet av workshoparna, dialogkvällen och framtidsenkäten. Med detta material som grund kommer ett förslag till ny vision att tas fram. Förslaget kommer att behandlas av Tibros politiker och Tibro kommuns ledningsgrupp. Den 15 juni väntas kommunfullmäktige i Tibro anta den nya visionen.