Kartläggning av Tibros behov och resurser lägger grunden till ny översiktsplan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

29 oktober 2019

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd

Nu är arbetet med Tibros nya översiktsplan igång på allvar. Fredagen den 25 oktober samlades representanter för alla Tibro kommuns verksamheter och bolag till en workshopdag på Inredia. Förutsättningarna för fortsatt utveckling lyftes fram och diskuterades.

Framtagandet av en ny översiktsplan sker i olika steg. Under våren fastställdes en projektplan för arbetet och det fastslogs att arbetet skulle ske i samarbete med arkitekten och forskaren Nils Björling och masterstudenter från Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Kartläggnings- och diskussionsdag

Under hösten genomförs två workshops för tjänstepersoner och politiker från Tibro kommuns förvaltningar och nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag. Den första workshopen, för tjänstepersoner, ägde rum på Inredia den 25 oktober, se filmen ovan.

Analys och diskussion om vägval

Resultatet från den workshopen ska nu vägas samman med den analys som Chalmersstudenterna gjort av Tibro till en SWOT-analys där styrkor, svagheter, hinder och tillgångar lyfts fram. Analysen ska presenteras för politiker och tjänstepersoner vid nästa workshop som genomförs den 13 november. Vid denna workshop ska möjliga vägval belysas i grupparbeten och diskussioner.

Medborgardialog, utställning och programhandling

I början av våren 2020 kommer Tibros invånare att bjudas in till en medborgardialog samtidigt som det blir möjligt att se en utställning som Chalmersstudenterna håller på att producera. Vidare kommer en programhandling, som beskriver vad översiktsplanen ska innehålla, att tas fram och det kommer att bjudas in till samråd.

Den nya översiktsplanen, som kommer att bli digital, väntas antas 2021.