Återuppbyggnaden av Allégården i full gång

Telefon
0504-142 30

E-post
info@tibrobyggen.se

Besöksadress
AB Tibrobyggen
Centrumgatan 11
543 30 TIBRO

Öppettider
mån 13:00-18:00
tis-fre 9:00-13:00

Hitta hit

Kontakter

7 januari 2019

Byggnation, boende och miljöskydd

Återuppbyggnaden av de brandhärjade delarna av Allégården pågår för fullt. Arbetet påbörjades i mitten av november, gjutningen av bottenplattan blev klar den 15 januari och stomresningen är i full gång.

Arbetet med återuppbyggnaden av lokalerna som förstördes i Allégårdsbranden den 26 januari 2018 drogs i gång i februari, direkt efter storbranden. Renoveringen av de rök- och vattenskadade delarna pågick under hela förra året och i mitten av november startade alltså återuppbyggnaden av de helt nerbrunna delarna där den sociala dagverksamheten, Kyrksalen och Café Solrosen låg tidigare.

- Byggprocessen har fungerat bra så här långt. Det kan bli nödvändigt att anpassa vissa moment, särskilt gjutningen, efter det rådande väderläget men hittills har vädret varit gynnsamt, konstaterar platschefen Stefan Arthursson på Asplunds Bygg.

Ökad tillgänglighet och ny biblioteksfilial

Den nya byggnaden kommer i princip att se likadan ut som den tidigare byggnaden, men lokalerna kommer att få en lite annan utformning och ett delvis annat innehåll än tidigare.

Den nya byggnaden knyts ihop med befintliga byggnader med en bred passage och får två tydliga entréer, en från norr och en från söder. Den får fler tillgänglighetsanpassade toaletter och ett större, tillgänglighetsanpassat kök, som kan fungera som ett träningskök för den sociala dagverksamhetens besökare. Öster om huvudentrén blir det ett nytt allrum med en ny biblioteksfilial och en konferens- och samlingssal som ersätter Kyrksalen. Där Café Solrosen tidigare låg placeras ett specialutrustat vårdplaneringsrum.

- Vi har varit lyhörda för de berörda verksamheternas önskemål, betonar Tibrobyggens VD Claes Jägevall.

Arbete med trygg hemgång påverkar inriktning på dagverksamhet

Den sociala dagverksamheten kommer att flytta tillbaka till de nya lokalerna när de står klara, men det är inte helt klart hur verksamheten kommer att bedrivas framöver.

- I nuläget kan vi varken säga exakt hur den sociala dagverksamheten ska utformas eller hur de nya lokalerna ska användas. Vi är mitt i ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla stödet till dem som ska hem till sitt ordinarie boende efter att ha vårdats klart på sjukhus. Ett led i det arbetet är att föra ihop rehab- och korttidsverksamheten och den sociala dagverksamheten till en organisation, vilket troligen kommer att påverka inriktningen på dagverksamheten, klarlägger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Planerad inflyttning om ett år

Gjutningen av grunden startade den 20 december och avslutades den 15 januari. Parallellt med att gjutningen pågick i byggnadens norra del påbörjades arbetet med ytterväggarna i den södra delen.

Huset kommer att byggas med lösvirke direkt på plats. Först kommer stolparna som ska bära upp takstolarna att sättas på plats och sedan monteras takstolarna upp. 

- Vi räknar med att ha både tak och väggar på plats en bit in i mars och därefter påbörjas el-, ventilations- och VVS-installationerna, säger Stefan Arthursson.

De nya lokalerna väntas vara inflyttningsklara i november och om ett år, i januari 2020, så kan berörda verksamheter ta lokalerna i besittning.