Inställda skolskjutsar på grund av halka

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

3 december 2019

Barnomsorg och utbildning, Trafik och teknisk service

På grund av halka tvingas vi idag ställa in vissa turer för skolskjuts. Observera att en del turer kan förkortas.

Turerna ställs in på grund av halt väglag som kan äventyra elevernas säkerhet. Varje skola kommer se till att drabbade elever har tillsyn tills vårdnadshavare kan hämta dem.

Skolskjuts 3 december

Ettans Buss

14:10 Inställd
15:40 Inställd

Tvåans buss:

Kör tillbaka slöjdelever till Ransberg och kör sedan med start 14:40 Ransberg, Bjurbacken och stannar på Fagersanna Hållplats

15:40 kör Bråbacka, Ransberg, Fagersanna hållplats.

Treans buss:

14:10 Går enbart till Hörnebo
15:40 Inställd

Fyrans buss:

14:10 Inställd
15:30 från Smuleberg
15:40 från Nybo går till Hönsa och Mariedal

Femmans buss:

14:10 Inställd
15:40 Inställd