70 procent röstade i folkomröstningen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Röstsedel och informationsblad om Tibros folkomröstning om nytt ungdomsgymnasium.

13 september 2018

Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik

Av de Tibrobor som deltog i folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i folkomröstningen, som genomfördes den 9 september. 70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen.

I april 2017 lämnades en namninsamling med 2 500 namnunderskrifter in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium. I den nu genomförda folkomröstningen valde 58 procent att kryssa för Ja-alternativet, Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt
driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej
till en återuppbyggnad, 11 procent valde att inte ta ställning i frågan och 2 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

Den lokala folkomröstningen ägde rum i samband med det allmänna valet. Alla kommuninvånare som hade rätt att rösta i kommunalvalet i Tibro hade möjlighet att
även delta i folkomröstningen.

Det blir de nyvalda politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur folkomröstningens resultat ska hanteras.

Läs mer om resultatet här.