UPPåNER vilar - sommarfest & ljusvandring lyfts!

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

24 maj 2018

Kultur, fritid och idrott, Näringsliv, arbete och etablering

UPPåNER har varit uppskattat arrangemang sedan 2012 då folkfesten genomfördes för första gången. Efter 6 år tar UPPåNER en välbehövlig vila. De tillgängliga ekonomiska och personella resurserna kommer istället att läggas på andra aktiviteter som kommunen planerar att genomföra under 2018 bland annat Sommarfesten på Ånaplan 21 juli med bland annat Sean Banan och utomhusbio samt givetvis Ljusvandringen 19 oktober.

Vi har bestämt att vila från UPPåNER under 2018 och istället lägga de ekonomiska och personella resurserna på andra kommunala arrangemang under året. Som exempel kommer vi växla upp en av de kostnadsfria 6 olika sommarfesterna som arrangeras under sommaren och riktar sig till barn och ungdomar. 21 juli smäller vi till exempel upp en stor scen och bjuder alla på musik och dans med Sean Banan följt av utomhusbio på en stor LED-skärm. Sen har vi även vår väldigt uppskattade Ljusvandring 19 oktober som vi hoppas kunna krydda lite extra och återigen göra till en riktig folkfest för både boende och besökare i alla åldrar.

Vår förhoppning är att vi ska kunna återkomma med UPPåNER under 2019. Vi hoppas du vill vara delaktig och har idéer som du vill prova att genomföra tillsammans med andra medarrangörer och Tibro kommun!

Har du frågor och funderingar kring ovanstående är du varmt välkommen att höra av dig till Magdalena Svedlund, tf. Näringslivschef eller Pelle Ekholm, Kultur– och fritidschef. Kontaktuppgifter hittar du i anslutning till texten.

Lista över sommarfester i Tibro 2018

  • Sportparken torsdag 28/6 kl. 16.00-19.00
  • Fagersanna vid lekplatsen tisdag 3/7 kl. 16.00-19.00
  • Skattegården måndag 9/7 kl 16.00-19.00
  • Ånaplan lördag 21/7 kl 16.00-21.00
  • Brittgården torsdag 9/8 kl. 16.00-19.00
  • Hörnebo vid lekplatsen onsdag 15/8 kl. 16.00-19.00

 

Tibro skapar miljöer som sticker ut

UPPåNER genomfördes första gången 2012. Leader Östra Skaraborg hade då beviljat en ansökan för ett projekt med slutmål att arrangera en folkfest byggd på kreativitet och entreprenörskap dvs. att omsätta idéer till verklighet på totalt 500.000kr. Folkfesten hade som målsättning att lyfta alla tillgångar och resurser som Tibro kunde tänkas ha för att ta oss i riktning mot vår vision – vision Tibro 2017. Till dessa tillgångar och resurser räknades bland annat ånaplan, vattnet, utbildningar, föreningsliv, kyrkor, företag, kommunens förvaltningar, entreprenörer och elever men, också arbetssökande och människor som på något sätt befann sig i ett utanförskap. Allt skulle nyttjas till att skapa något tillsammans. Ett gediget arbete lades ner på att inspirera, entusiasmera och samla in idéer. Alla delar av samhället utmanades och engagerades genom att man turnerade runt bjöd in inspiratörer och anordnade workshops. 

Med kreativitet och delaktighet som motor skapades UPPåNER

Alla dessa idéer resulterade i att det första året arrangerades UPPåNER i Tibro i 10 dagar. Det bjöds på drakbåtsrace, parkour-uppvisningar, workshops, beachhandbollsturnering, filmfestival, endurotävling, hästhoppning, konserter, lådbilsrally, kojbygge, utställningar, insamlingar, restaurangtält och massor av annat. En av de absolut största höjdpunkterna var ju givetvis konserten med Timbuktu där Tibroborna fick uppleva vad som faktiskt var möjligt med området. Otroligt många människors kraft och engagemang gjorde detta möjligt då och har också varit en förutsättning alla de efterföljande åren.

Ekonomiska, materiella och personella resurser förändras över tid

UPPåNER har varierat i längd och omfattning. Kommunen har stått för den ekonomiska grundplattformen som sedan kompletterats med ”sponsring” från lokala företag. En betydande del av de 400.000kr som efter 2012 avsatts till olika arrangemang har varje år använts till UPPåNER. De stora utgiftsposterna har förutom löner varit artistarvoden, ljud och ljus samt olika former av marknadsföring. Övriga kostnader har vi kunnat hålla nere tack vara att vi har hjälpts åt och gjort mycket själva såsom tex byggt scen, toaletter och satt upp tält m.m. Många saker förändras som påverkar förutsättningarna. Scenen som användes de första åren kan inte längre användas, arbetsmarknadsenhetens har inte samma tillgång till deltagare, vilja och kraft bland sponsorer och medarrangörer, personalomsättning bland medarbetare och chefer, omorganiseringar och förändrade ekonomiska förutsättningar är alla faktorer som spelat in i beslutet att välja att inte genomföra ett UPPåNER under 2018.

UPPåNER - en anledning att vara stolta!

Vi kan i all fall konstatera att ett omfattande arbete  gjorts av kommunens personal, arbetsmarknadsenhetens deltagare, lokala entreprenörer och organisationer samt massor av andra engagerade för att få detta på plats. Det har ibland varit tufft att få ihop det men samtidigt fantastiskt roligt och inspirerande. Ibland har vädret varit med oss och ibland har det varit emot oss och bidragit till våra upplevelser och minnen av arrangemanget. 

Om vi ser tillbaka kan vi konstatera att Ånaplan har etablerats som ett evenemangsområde, det har blivit en mötesplats och en oas för både boende och besökare som vi kan berätta för andra om och vara stolta över. Vi har kommit en bit på väg men vi är inte i mål. 2017 var länge ett riktmärke för – Tibros Vision. Alla de saker som målas upp i visionen har vi ännu inte kunnat genomföra men vi har jobbat på bra och kan checka av många delmål utmed vägen.