Skolungdomar i Tibro, Hjo och Karlsborg får sommarlovskort till kollektivtrafiken

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

24 maj 2018

Barnomsorg och utbildning, Kollektivtrafik

Skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet ges nu möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti). För gymnasieeleverna kommer korten att delas ut i receptionen i respektive kommunhus för Hjo och Tibro och i Karlsborg kommer korten att delas ut på biblioteket. För de elever som går på Fågelviksgymnasiet kommer korten att delas ut på skolan.

Den 26 april, kom beskedet att regeringen fattat beslut om den förordning som reglerar stödet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet. Förordningen gör det möjligt för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län att söka bidraget.  Västra Götalandsregionen har sökt om det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen. Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev. I samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. Kortet är en personlig värdehandling, så det är viktigt att elevens vårdnadshavare registrerar kortet på Mina sidor på www.vasttrafik.se. Då kan Ni spärra kortet om det tappas och få ett nytt kort av Västtrafik. Borttappat kort som inte är registrerat går inte att återfå. Kommunerna kommer att ges möjlighet att dela ut sommarlovskorten fram till och med den sista juni. Därefter ska icke utkvitterade kort skickas tillbaka till Västtrafik.

Var kan jag hämta ut mitt kort:

För gymnasieeleverna kommer korten att delas ut i receptionen i respektive kommunhus för Hjo och Tibro och i Karlsborg kommer korten att delas ut på biblioteket. I Hjo har utdelningen påbörjats och kan man hämta sitt busskort i receptionen mellan 08.00 och 16.30 och i Tibro  kan man från och med måndag 28 maj hämta sitt busskort i receptionen mellan 08.00 och 16.00. Tänk på att receptionen stänger 12.00 den 5 juni och är stängd den 6 juni. I Kalsborg kan man hämta sitt kort på Biblioteket från och med måndag 28 maj mellan 16.00 och 18.00.