Tibro, Hjo och Karlsborg gör gemensam satsning mot vardagsrasism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

2 juli 2018

Integration och mångfald

Hjo, Tibro och Karlsborg har fått nästan 1,4 miljoner kronor från Länsstyrelsen i Västra Götalands län för ett projekt mot vardagsrasism som pågår hösten 2018 och våren 2019. Det kommer att vara en kampanj under mars månad.

Projektet ska bidra till att öka medvetenheten om vardagsrasism samt hur vi kan arbeta för att motverka och förebygga detta. Det kommer att bjudas på föreläsningar och andra aktiviteter för såväl personal som allmänheten. Kommunerna kommer arbeta i de egna organisationerna för att bland annat bredda kunskapen om vardagsrasism och hur man kan motverka det på olika sätt. Projektet kommer även arbeta för att få med företag och föreningslivet i arbetet.

Kampanjen kommer att genomföras våren 2019. Målet är att så många som möjligt i Hjo, Tibro och Karlsborg ska kunna ta del av satsningen. Förhoppningen är att det här ska kunna bidra till att minska utanförskapet och att göra samhället mer öppet.