Ransberg får kommunalt vatten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

30 november 2017

Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Nu ska skolan och cirka 150 fastigheter i Ransberg få kommunalt vatten. Arbetet med att dra den nya vattenledningen startar i december och beräknas pågå i cirka 2 1/2 månad.

Enligt Mikael Jonsson som är chef för vatten- och avloppsverket i Tibro kommun, finns det flera viktiga orsaker till satsningen, varav Ransbergs skola utgör en:

– Varken tillgången eller kvaliteten på vattnet har varit tillförlitlig. Det är därför som vi nu väljer att bygga en anslutning från den befintliga vattenledningen som går mellan Karlshaga och Bråbacka, fastslår han.

Säkrad vattenleverans till Fagersanna

Det är dock inte bara Ransbergs skola som har haft problem med de befintliga vattentäkterna. Även många fastighetsägare har upplevt bekymmer i form
av sinande brunnar.

– Efterfrågan på kommunalt vatten har därför varit stor i fritidshusområdena runt Ransberg i flera år. I och med utbyggnaden kommer kommunen även att kunna säkra vattenleveranserna till Fagersanna.

Mikael Jonsson berättar att den nya ledningen ska ”krokas på” den befintliga vattenledningen i höjd med Ransbergs kyrka.

– Totalt är det fråga om en förlängning på cirka 2 300 meter, framhåller han.

Liten påverkan på trafiken

För att bygga den nya anslutningen måste det borras på fyra ställen under Örlenvägen, varav två under järnvägen. Att trafiken mellan Ransberg och Fagersanna kommer att påverkas är därför ofrånkomligt. Enligt Johan Larsaeus, projekteringsingenjör på Tibro kommun, rör det sig dock om mindre störningar.

– Dels kommer vi inte att behöva stänga av vägen helt, dels finns det parallella vägar som trafikanterna kan välja istället, betonar han.