Gunnar Carlsson blir ny samhällsbyggnadschef i Tibro

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommuns samhällsbyggnadschef Gunnar Carlsson.

22 december 2017

Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

Gunnar Carlsson har utsetts till ny samhällsbyggnadschef i Tibro kommun. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap inom Trafikverket och har de senaste åren varit infrastrukturstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.

– Jag känner mig mycket taggad inför det här uppdraget. Tibro är en intressant kommun med en ordnad ekonomi. Det ska bli riktigt spännande att få vara med och påverka samhällsutvecklingen och ta hand om och förädla de värden som finns i kommunen, framhåller den nyutnämnde chefen.

Teknisk officer, trafikverkschef och infrastruktursamordnare

Gunnar Karlsson är 51 år och har arbetat med fysisk samhällsplanering i ledande befattningar i många år. Gunnar inledde sin yrkeskarriär som officer på P4 i Skövde, där han bland annat tjänstgjorde som teknisk officer, linjechef på mekanikerskolan och personalhandläggare för all teknisk personal.

1999 började han arbeta på Vägverkets Västra region, först som trafiksäkerhetssamordnare, sedan som sektionschef med ansvar för planerings-, myndighets- och väghållarfrågor i dåvarande Skaraborgs län. 2008 blev han sektionschef för Vägverkets myndighetsutövning, vilket innebar att han fick ansvar för myndighetens lokalkontor i Karlstad, Mariestad, Vänersborg, Göteborg och Halmstad. Han behöll motsvarande befattning i Trafikverket, när den myndigheten bildades 2010 och 2011 blev han chef för enheten trafikmiljö i Trafikverket Region Väst.

Sedan 2013 har Gunnar varit verksam som infrastruktursamordnare på Skaraborgs kommunalförbund. Det innebär att han har haft i uppdrag att driva och samordna infrastrukturplaneringsarbetet i kommunerna i Skaraborg samt vara en kvalificerad rådgivare för politiker och tjänstepersoner i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. I rollen som infrastruktursamordnare har han bland annat arbetat aktivt med den samordnade finansieringen av E20-utbyggnaden och revideringen av såväl nationella som regionala trafikplaner.

Kan bidra med helhetsperspektiv

Gunnar Carlsson tar över ansvaret för Samhällsbyggnad i ett läge där förvaltningen står inför en del stora utmaningar: En ny F-6-skola ska byggas och det pågår en utredning om hur Tibros skollokaler ska användas. Dessutom ska en ny översiktsplan tas fram.

– Jag hoppas och tror att jag kan bidra till en positiv utveckling i både samhällsbyggnadsförvaltningen och i kommunen i stort med mina erfarenheter av ledarskap och fysisk samhällsplanering. I och med att jag har arbetat med infrastrukturplanering på regional nivå tror jag att jag kan tillföra nya perspektiv på hur vi kan odla relationerna med grannkommunerna och på Tibros roll i en större helhet, säger Gunnar.

Ser sig själv som viktig lagledare

En annan utmaning i samhällsbyggnadsförvaltningen är att det finns behov av att rekrytera flera kvalificerade medarbetare, bland dem en ny fastighetschef som ska ersätta Joakim Halaby som slutar sin tjänst den 26 januari. Det är inget som bekymrar den nye samhällsbyggnadschefen.

– Jag har varit i liknande situationer tidigare där jag har gått in i ett läge där det finns stora rekryteringsbehov och det upplever jag inte som något problem. Min kanske viktigaste roll är att bygga ett stabilt och kompetent lag som kan arbeta med teknisk förvaltning och samhällsutveckling. Att vi är i ett läge där vi behöver rekrytera flera medarbetare ger mig möjlighet att påverka den framtida laguppställningen, konstaterar han.

Bred enighet kring rekrytering

Det finns en bred enighet kring rekryteringen av Gunnar Carlsson. Politikerna, tjänstepersonerna och de fackliga representanterna som har deltagit i rekryteringsprocessen anser alla att Gunnar är rätt person för uppdraget.

– Vi är glada över att ha kunnat rekrytera en person med den erfarenheten, kompetensen och det breda kontaktnätet som Gunnar har till den här tjänsten. Vi är övertygade om att han kommer att kunna göra stor nytta i kommunen, säger kommunchefen Kristina Lundgren.

Gunnar bor på Torsö tillsammans med sin sambo Monika Olsson och ett av parets två barn. Fritiden ägnar han i första hand åt familjen, barnens aktiviteter och musik samt i mån av tid även båtliv, motion och föreningsliv. Han beskriver sig själv som en lugn, trygg och strukturerad person, något han bedömer är viktigt i rollen som chef.

– Det är särskilt viktigt att vara seriös och förtroendeingivande när man ska bruka medborgarnas förtroende och pengar. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med struktur och ett stabilt ledarskap, fastslår han.