Information från Nybos föräldrar.

11 maj 2020

NYBOSKOLAN

Förra veckans möte med Nybos föräldrar blev inställt pga rådande direktiv runt covid-19. Informationen som skulle tas på mötet hittar du här nedan samt under Nybo Föräldrars flik här på hemsidan.

Nybos föräldrar – information 2020-05-07
Medverkande: Henrik Wester– fritidsledare
Helena Lövgren och Henrik Jernetz – fältassistenter
Mariethe Magnehed och Ann-Sofie Nylin – rektor och biträdande rektor
Inget fysiskt möte med föräldrar hölls pga Coronapandemin, endast skriftlig information.


Fritidsledaren:
- Arbetsscheman ändras i maj-juni så att mer arbetstid förläggs i skolan, minskade öppettider på Dojan till följd av årstiden när besöksantalet sjunker. Många uteaktiviteter erbjuds, och används av eleverna.
- Ny inredning i skolans elevcafé (återbruk från Fågelvik) har gjort lokalen mycket trevligare.
- Aktiviteter vid höstterminsstarten planeras tillsammans i ”grupp för värdegrundsarbete”.
- Sista natten med gänget för åk 9 vid skolavslutningen är inställd (orsak = Corona). Ev. kommer något lokalt arrangeras i Tibro för åk 9 fredag 12/6.
- Utlottning bland elever som har anti rök-och snuskort kommer genomföras.

Fältassistenterna:
- Drogenkät genomförs i åk 7-9. Enkäten sammanställs av fältassistenterna, oklart hur resultatet kommer redovisas. En översiktlig presentation utlovas vid Nybos föräldrars första möte i höst.
- Bevakar hur ”Coronatristessen” påverkar ungdomarna, när många aktiviteter ställs in.
- Cirkulerar bl.a vid actionparken, stadsparken och Skattegårdens näridrottsplats. Problem vid actionparken med stök och nedskräpning samt i stadsparken. I stadsparkens lekplats samlas ungdomar 13-19 år:
nedskräpning och spår av alkoholförtäring. Vid stadsparkens ankdamm samlas mellanstadiebarn och ”leker” - hoppar mellan öar, stenkastning och nedskräpning. Inga fåglar i dammen.
- De två olika nattvandrargrupperna kommer troligtvis slås samman till en, kommunen drar sig ur och den ideella föreningen organiserar all nattvandring.
- Nattvandrare är schemalagda 21 maj (tradition med crusing), men tveksamhet råder om det är klokt att samla nattvandrarna (orsak Corona).
- Uppmaning till alla föräldrar: -Tag ansvar för era ungdomar 21/5 och 12/6 (crusing och skolavslutning) så att stora folksamlingar undviks, lita inte bara på samhällets insatser. Hitta gärna på något positivt tillsammans med ungdomarna.
- Uppmaning till alla föräldrar: -Var uppmärksam på hur ditt barn mår, denna Coronatid är jobbig även för ungdomarna. Samtalshjälp erbjuds via ungdomsmottagningen, även fältassistenterna är gärna samtalsbollplank
för ungdomarna.


Rektorerna:
- Kommande 9:ors Krakowresa flyttas från hösten -20 till våren -21.
- 8:ornas prao ställdes in, det planeras istället för prao både höst och vår i 9:an för dem.
- All idrott kommer resten av terminen ske utomhus utan möjlighet till ombyte och dusch. Orsak är Coronaanpassning samt problem med skadegörelse i sporthall och gymnastiksal. Aktiviteterna anpassas så att man inte blir svettig.
- Maskeradbrännbollen sista skolveckan genomförs utan slutspel och uppträdande, det blir poolspel och utklädning uppmuntras.
- Skolavslutning 12/6 genomförs utan gemensam samling, bara klassvis. 9:orna kommer serveras lunch.
- Höstterminen startar måndag 17/8.
- Inför höstterminen är lärartjänst i kemi/biologi tillsatt och annonsering efter lärare i träslöjd pågår.
- Ny organisation till nästa läsår formeras nu. Målet är att förbättra det elevnära arbetet, anpassning till färre elever (åk 7-9, istället för nuvarande åk 6-9) och minskade ekonomiska anslag per elev. Tre arbetslag med en resursenhet per arbetslag. Socialpedagog för arbete bl.a. med problematisk frånvaro ska ingå i resursenheterna. Viss personal övertalig, arbete med personalsammansättning pågår.
Det är en stor omställning som nu sker, en tydlig nystart för Nyboskolans verksamhet.
- Problem med mobbing/konflikter i vissa klasser. Föräldramöten som det finns behov av har tyvärr inte kunnat genomföras (orsak Corona) vilket försvårar kommunikation med föräldrar.
- Någon flytt av Nyboskolans verksamhet till Fågelvik är inte aktuell.
- Möte mellan Coop, ICA Nära, ICA Supermarket och skolan har genomförts.

Vi hoppas kunna samlas till möte med Nybos föräldrar igen till höstterminen. // Cathrine Ansgar