Terminsavslutning

20 december 2018, Kl. 00:00–00:00

Terminens sista dag

10.50 Bussar för busselever.