Föräldrainformation om betygssystemet

15 november 2018, Kl. 18:30–19:30

Nyboskolan

Du som vill ha grundläggande information om det nuvarande betygssystemet är välkommen till Nyboskolans matsal torsdagen den 15 november kl. 18.30-19.30.

Mötet vänder sig i första hand till dig som har ditt äldsta barn i årskurs 6 ller 7 och som vill veta mer om betygssystemet.

Anmäl eventuellt tolkbehov till vår kanslist Anneli på telefon 0504-18170.