Nationella prov

5 november 2018 – 14 december 2018, Kl. 00:00–00:00

Muntliga nationella prov för Åk 6 och 9.

Under veckorna 45 till 50 kommer de muntliga nationella proven att genomföras i svenska, engelska och matematik för Åk 6 och 9.