Möte för kamratstödjare

30 maj 2018, Kl. 09:10–09:35

Slöjdsalen

Möte för kamratstödjare i Arbetslag B samt 6C, 6D och 6E.