Konfirmationsmässa

16 maj 2018, Kl. 08:30–12:30

Elevcafét

Alla kyrkor kommer och informerar om konfirmationsläsning inför höstterminen 2018.