Möte Nybos Föräldrar

26 februari 2018, Kl. 18:30–20:00

Nyboskolans café

Hej!
Välkomna till möte med Nybos föräldrar på måndag den 26 februari klockan 18.30-20:00 i Nyboskolans elevcafé. Lyssna på vad rektor, fältassistenter och fritidsledare har att berätta om delar av våra ungdomars vardag. Ställ frågor om du vill.

Vårens andra möte är onsdagen den 18 april klockan 18.30-20:00.

Välkomna!

Hälsningar Cathrine Ansgar