Elevhälsa och elevstöd

Kontakter

I Nyboskolans elevhälsoteam ingår specialpedagog, skolsköterska, kurator samt rektor.

Om en elev har problem, t ex är osäker och ängslig, kan det behövas att skolan och hemmet hjälps åt för att stödja och uppmuntra denna elev. Det är viktigt att eleven känner att vi tillsammans försöker ordna det så bra som möjligt för honom eller henne. På Nyboskolan arbetar vi aktivt med att få våra elever att må så bra som möjligt!

Elevhälsoteamets uppgift är att tillsammans med skola och föräldrar:
- Främja elevernas hälsa och utveckling
- Förebygga att skolproblem uppstår
- Hjälpa till att hantera de problem som uppkommer  

Elevstöd finns i form av specialpedagog, speciallärare, resurspedagoger och elevassistenter. Har du som förälder frågor eller funderingar kring särskilt stöd för ditt barn tar du kontakt med rektorn på skolan. Vilken typ och omfattning av stöd som behövs beror på vad skolans utredning visar.