Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Covid-19 sprids fortfarande i Tibro, även om smittspridningen inte är lika stor som tidigare. Det finns bekräftade fall bland både vårdtagare och personal i vård- och omsorgsverksamheten. Kommunens ledande politiker vädjar till allmänheten att ta sitt ansvar och i möjligaste mån undvika sociala kontakter som inte är nödvändiga.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Pågående smittspridning

Tibro är en av de kommuner i Västra Götalandsregionen som har haft flest antal konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (21 januari) visar att totalt 687 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade, varav 75 de senaste fyra veckorna. 21 Tibrobor har avlidit i sjukdomen, varav 15 i socialförvaltningens verksamheter. 

Tibro kommun fick de första bekräftade fallen av covid-19 i sina verksamheter den 16 maj. Smittspridningen stannade av i slutet av maj, men tog fart igen den 10 november. I nuläget finns under 10 covid-19-sjuka vårdtagare inom vård- och omsorgsverksamheterna. Totalt är det 53 vårdtagare som är eller har varit sjuka i covid-19 sedan pandemin startade. 

Besöksförbudet upphävt på äldreboenden

Den 20 januari hävdes besöksförbudet på Tibros besöksförbud på Tibros äldreboenden Allégården, Brittgården, Bonargården och Bäckliden. Det innebär att det nu är möjligt att boka besök hos dem som bor på dessa boenden igen. 

Coronaanpassade rutiner i skolor och förskolor

Tibro kommun har vidtagit åtgärder i förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

 • Inskolningar i förskolorna sker utomhus.
 • Föräldrar lämnar sina barn i tamburen på respektive förskola.
 • Större samlingar undviks på skolor och förskolor.
 • Aktiviteter förläggs utomhus när det är möjligt.
 • Föräldramöten och icke-nödvändiga möten ställs in.
 • Vid behov kan rektorn för en skola fatta beslut om distansundervisning för att undvika att blanda elever och lärare från olika skolor. För närvarande sker delar av undervisningen på distans på Nyboskolan.

Rutiner som motverkar smittspridning

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. Följande åtgärder görs i nuläget:

 • Museet, fritidsgården Dojan och kommunens idrottsanläggningar hålls stängda och det är uppehåll i gruppverksamheten på musikskolan.
 • Biblioteket har en coronasäkrad utlåningsdisk i sin entré och erbjuder hemkörning av böcker till personer över 70 år och personer i riskgrupp.
 • Demensdagvården håller stängt till och med den 21 december.
 • Kommunens träffpunkt för äldre, Träffpunkt Solsidan, håller stängt tills vidare.
 • Familjecentralen och den öppna mötesplatsen Terassen bedriver verksamhet utomhus i begränsad omfattning.
 • Prioriteringar av vård- och omsorgsinsatser görs med liv och hälsa som grund för att motverka ytterligare spridning av Coronavirus samt för att säkra personalförsörjningen på både kort och lång sikt.
 • Socialförvaltningen har ett covid-19-team med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som har uppdraget att vårda covid-19-sjuka vårdtagare vid behov.
 • All vård- och omsorgspersonal uppmanas följa fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och användning av visir och munskydd samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
 • Tibro kommuns anställda uppmanas att i möjligaste mån arbeta hemma om deras arbetsuppgifter medger det. 
 • Möten som genomförs ska ske digitalt via videolänk eller i rymliga lokaler där mötesdeltagarna kan hålla avstånd från varandra.

Allas ansvar att hålla avstånd

Kommunalrådet Rolf Eriksson och oppositionsrådet Peo Andersson har vid flera tillfällen vädjat till allmänheten att följa myndigheternas råd om fysisk distansering.

- Det är viktigt att vi alla i Tibro hjälps åt för att minimera smittspridningen.  Det gäller att vi tillsammans håller i och håller ut, betonar kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Det är viktigt med fysisk distans och att vi hjälps åt för att skydda riskgrupperna, fortsätter PeO Andersson. 

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.