Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Coronasmittan har varit utbredd i Tibro, som i förhållande till folkmängden är en av de mest drabbade kommunerna i Västsverige. Smittspridningen har dock avstannat och sedan mitten av juli finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Kommunens ledande politiker vädjar till allmänheten att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer om fysisk distansering.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Minskad smittspridning

Tibro är en av de kommuner i Västra Götalandsregionen som har flest antal konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (10 september) visar att 167 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset. 12 Tibrobor har avlidit i sjukdomen, varav 9 i socialförvaltningens verksamheter. 

Tibro kommun fick de första bekräftade fallen av covid-19 i sina verksamheter den 16 maj. Smittspridningen stannade av i slutet av maj. Sedan mitten av juli finns inga vårdtagare med covid-19. 

Fortsatt besöksförbud och covid-19-relaterade rutiner

Socialförvaltningens ledning är tacksam över att smittspridningen har stannat av, men eftersom pandemin fortfarande inte är över och det finns risk för större eller mindre covid-19-utbrott även framöver, så behålls besöksförbudet på kommunens äldreboenden och de covid-19-relaterade rutinerna vid vårdnära arbete. Bland personal förekommer fortfarande enstaka fall med bekräftad smitta, en trend som även kan ses bland Tibros allmänhet. 

– Vi slappnar inte av på något sätt utan planerar inför ytterligare en våg av smitta, som regeringen förmedlat att samhället behöver förbereda sig för, klarlägger socialchefen Anneli Maaranen (fd Koivuniemi).

Coronaanpassade rutiner i skolor och förskolor

Tibro kommun har vidtagit åtgärder i förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

  • Inskolningar i förskolorna sker utomhus.
  • Föräldrar lämnar sina barn i tamburen på respektive förskola.
  • Större samlingar undviks på skolor och förskolor.
  • Aktiviteter förläggs utomhus när det är möjligt.

Information om barn- och utbildningsförvaltningens coronapandemirutiner har skickats ut till alla vårdnadshavare med barn i kommunens skolor och förskolor i samband med skolstarten.

Rutiner som motverkar smittspridning

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. När det konstaterades att Coronaviruset är allmänt spritt i kommunen skärptes rutinerna ytterligare.

  • Sedan den 16 maj äter de som bor på kommunens boenden på sina rum samt uppmanas att vistas där så mycket som möjligt. Sjuka vårdtagare har hållits isolerade från övriga boende och vårdats av särskild personal som bär skyddsutrustning enligt fastställd rutin.
  • Prioriteringar av vård- och omsorgsinsatser görs med liv och hälsa som grund för att motverka ytterligare spridning av Coronavirus samt för att säkra personalförsörjningen på både kort och lång sikt.
  • Förvaltningen har ett covid-19-team med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som har uppdraget att vårda covid-19-sjuka vårdtagare.
  • All vård- och omsorgspersonal uppmanas följa redan fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och visiranvändning vid vårdnära arbete samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Tibro kommuns anställda har under längre tid uppmanats att i möjligaste mån arbeta hemma om deras arbetsuppgifter medger det. Sedan måndagen den 1 juni är det ett krav. 
  • Den 1 juni fattade kommunledningen beslut om att alla möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt via videolänk.

Allas ansvar att hålla avstånd

Kommunalrådet Rolf Eriksson och oppositionsrådet Peo Andersson har vid flera tillfällen vädjat till allmänheten att följa myndigheternas råd om fysisk distansering.

- Det är viktigt att vi alla i Tibro hjälps åt för att minimera smittspridningen.  Det gäller att vi tillsammans håller i och håller ut, betonar kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Det är viktigt med fysisk distans och att vi hjälps åt för att skydda riskgrupperna, fortsätter PeO Andersson. 

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommenterar inte detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.