Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Coronasmittan är utbredd i Tibro, som i förhållande till folkmängden är en av de mest drabbade kommunerna i Västsverige just nu. För att minimera risken för ytterligare smittspridning har Tibro kommun skärpt sina rutiner. Dessutom vädjar kommunens ledande politiker till allmänheten att följa myndigheternas rekommendationer om fysisk distansering.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Tibro kommuns ledningsgrupp träffas en gång i veckan tillsammans med ett antal nyckelpersoner i kommunen för en gemensam lägesavstämning. Kommunens ledande politiker informeras löpande om beslut och förändringar i verksamheterna med anledning av Coronavirusets utbredning. 

Bekräftat sjuka Tibrobor

Under de senaste veckorna har antalet bekräftade fall av Covid-19 ökat i Tibro. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen visar att 165 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset och att 12 Tibrobor har avlidit i sjukdomen. Sedan den 16 maj finns det bekräftade fall av Covid-19 i Tibro kommuns verksamheter. 

Skärpta rutiner

Tibro kommun har hela tiden jobbat målmedvetet med att minimera risken för smittspridning. Sedan det konstaterats att Coronaviruset är allmänt spritt i kommunen har rutinerna skärpts ytterligare.

  • Sedan den 16 maj äter de som bor på kommunens boenden på sina rum samt uppmanas att vistas där så mycket som möjligt. Sjuka vårdtagare hålls isolerade från övriga boende och vårdas av särskild personal som bär skyddsutrustning enligt fastställd rutin.
  • Prioriteringar av vård- och omsorgsinsatser görs med liv och hälsa som grund för att motverka ytterligare spridning av Coronavirus samt för att säkra personalförsörjningen på både kort och lång sikt.
  • Förvaltningen har sedan en tid tillbaka ett Covid-19-team med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som vårdar Covid-19-sjuka vårdtagare.
  • All vård- och omsorgspersonal uppmanas också att följa redan fastställda rutiner och riktlinjer om basala hygienrutiner och visiranvändning vid vårdnära arbete samt vara extra observanta på symptom på luftvägsinfektion och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.
  • Tibro kommuns anställda har under längre tid uppmanats att i möjligaste mån arbeta hemma om deras arbetsuppgifter medger det. Sedan måndagen den 1 juni är det ett krav. 
  • Den 1 juni fattade kommunledningen också beslut om att alla möten som inte måste ske fysiskt ska genomföras digitalt via videolänk.

Allas ansvar att hålla avstånd

Kommunalrådet Rolf Eriksson och oppositionsrådet Peo Andersson har vid flera tillfällen vädjat till allmänheten att följa myndigheternas råd om fysisk distansering.

- Det är viktigt att vi alla i Tibro hjälps åt för att minimera smittspridningen de närmaste veckorna. Det gäller att vi tillsammans håller i och håller ut, betonar kommunalrådet Rolf Eriksson.

- Det är ännu viktigare nu med fysisk distans och att vi hjälps åt för att skydda riskgrupperna, fortsätter PeO Andersson. 

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Öppenhet om beslut men sekretess om enskilda fall

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommuniceras bland annat via tibro.se. 

Vi kommer däremot inte att kommentera detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.