Så här arbetar Tibro kommun med Coronapandemin

Telefon
0504-28000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tibro kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi vidtar de åtgärder som är nödvändiga utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella läget.

Tibro kommuns verksamheter arbetar löpande enligt fastställda beslut, rekommendationer och rutiner parallellt som de gör de förberedelser som krävs för att kunna klara ett allvarligare läge med fler sjuka.

Tibro kommuns ledningsgrupp träffas en gång i veckan tillsammans med ett antal nyckelpersoner i kommunen för en gemensam lägesavstämning.

Kommunens ledande politiker informeras löpande om beslut och förändringar i verksamheterna med anledning av Coronavirusets utbredning. 

Vem gör vad?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för det regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvården i länet.

Tibro kommun följer händelseutvecklingen, men ansvaret för att till exempel göra riskbedömningar om eventuella utbrott ligger hos andra myndigheter.

Vad gör vi vid smitta i Tibro kommun?

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommer att kommuniceras bland annat via tibro.se.

Vi kommer däremot inte att kommentera detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.