Polisens och kommunens medborgarlöfte

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

För femte året i rad har Tibro kommun och polisen undertecknat ett så kallat medborgarlöfte. Det är en överenskommelse om att gemensamt öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Under 2021 riktas insatserna mot narkotikaanvändning och narkotikabrott bland unga i Tibro.

En förutsättning för arbetet med medborgarlöften är att kommunen och polisen arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften baseras på dialoger med invånare och medarbetare, enkätundersökningar, tidigare erfarenheter, statistik och framtagna överenskommelser mellan polisen och kommunen. Målsättningen är att hantera lokala problem, lyssna på och komma närmare invånarna.

Riktade insatser mot narkotika och barn och unga i riskzonen

Under året kommer särskilt fokus att riktas mot narkotikaanvändning och narkotikabrott bland ungdomar och unga vuxna i Tibro. Utifrån aktuella lägesbilder och interna kunskaper har det framkommit att användningen av droger bland Tibrobor i åldrarna 15-24 år ökar. Attityden till droger har förändrats och en ökad tillgång och tillgänglighet riskerar att leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk och kriminalitet.

Vårt löfte till invånarna i Tibro 2021

Under 2021 kommer polisen och Tibro kommun att, var för sig och i samverkan, särskilt fokusera på ungdomar och unga vuxna i riskzonen.

Målet är att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet och/eller narkotikamissbruk och minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna. Polisen kommer att fortsätta arbeta med drogrelaterade brott i trafiken, vilket även ökar deras möjligheter att upptäcka annan brottslighet.

Aktiviteter under 2021

  • Samarbetet inom skola, polis, socialtjänst och kultur & fritid ska fortsätta att fördjupas och utvecklas.
  • Polisen kommer utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot narkotika och prioritera lagföring.
  • Polisen kommer utifrån underrättelse och problembild genomföra riktade insatser mot påverkade förare i trafiken.
  • Kommunen ska i samverkan med polisen jobba med socioekonomiska projekt/insatser för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap. 

Du kan läsa mer om hur polisen arbetar med medborgarlöftet och vilka insatser som genomfördes under 2020 på polismyndighetens webbplats: 

Foto: Anita Enocksson, SLA