Utbildningar mandatperioden 2019-2022

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Under våren 2019 genomfördes kommungemensamma utbildningstillfällen för dig som är förtroendevald i Tibro kommun. Här finns material från utbildningarna.

Utbildning 2019-02-28 (för arbetsutskott och KF-presidium)
Roller och kommunikationsvägar i organisationen
Förtroendeuppdraget ur ett juridiskt perspektiv
Ärendeberedning
Sammanträdesteknik

Utbildning 2019-04-02 (för samtliga förtroendevalda)
Ansvar och roller
Mål- och verksamhetsstyrning
Kommunal ekonomi
Kommunen som arbetsgivare
Kommunal revision