Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott 9 september 2019

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Protokoll från socialnämndens arbetsutskott 9 september är nu justerat.

Vill du överklaga något av besluten i protokollet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget

Beslutande organ Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-09
Anslagsdatum 2019-09-12
Anslag tas ner 2019-10-07
Förvaringsplats för protokollet Socialkansliet