Aktuella kungörelser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunfullmäktige 17 juni kl. 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni kl. 18.00 i Tibrosalen, Inredia, Brovägen 26.

På sammanträdet kommer bl. a. följande ärenden att behandlas;
- Beslut om kommunal gymnasieskola
- Budget 2020

Fullständig föredragningslista med tillhörande handlingar finns att läsa under kallelser och protokoll och på kommunkontoret. Det finns också möjlighet att följa sammanträdet via webbradio.

Allmänhetens frågestund
Du kan ställa frågor direkt till kommunfullmäktige på allmänhetens frågestund. Frågan ska vara skriftlig och inlämnad senast en vecka före fullmäktiges sammanträde. Mer information finns på www.tibro.se/kommunfullmaktige.

Kafé Fullmäktige på Inredia
Innan kommunfullmäktiges sammanträde, från kl. 17.00, har du möjlighet att träffa och prata med närvarande ledamöter och ersättare under enklare former.