Folkomröstningens resultat

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Folkomröstningens röstsammanräkning genomfördes i samband med den så kallade ”onsdagsräkningen”, den 12 till den 13 september 2018.

Valdeltagandet i folkomröstningen var 70 procent.

Så här fördelades rösterna på de olika alternativen: 

29 procent röstade på alternativ A: Nej, en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnaseiskola i Tibro ska inte genomföras. Jag röstar för att utbildningsplatser för Tibros gymnasieelever även fortsättningsvis ska köpas från andra gymnasieskolor. 

58 procent röstade på alternativ B: Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i Tibro. Jag överlåter till kommunens förtroendevalda att besluta om den skattehöjning som krävs för att finansiera gymnasieskolan i framtiden för Tibros utveckling. 

11 procent röstade på alternativ C: Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

2 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

Här finns en mer detaljerad sammanställning över resultatet.

Det blir de nyvalda politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur folkomröstningens resultat ska hanteras.