Information om valet 2018

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I år är det valår i Sverige. Den 9 september är det valdag och du kan förtidsrösta från och med den 22 augusti till och med valdagen.

Så här röstar du

Det finns flera olika sätt att rösta på. Du kan:

  • Rösta i din vallokal på valdagen
  • Förtidsrösta var som helst i en röstningslokal i Sverige
  • Rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • Rösta med hjälp av ett bud, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal, eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt 
  • Rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig

Valsedlar finns på alla ställen där det går att rösta.

Vallokaler

Tibro kommun är indelad i 6 valdistrikt. I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Valnämnden i Tibro kommun har beslutat om följande valdistrikt, vallokaler och öppettider:
Valdistrikt 1: Smulebergsskolan
Valdistrikt 2: Nyboskolan
Valdistrikt 3: Församlingshemmet
Valdistrikt 4: Allégården, Äldrecentrum
Valdistrikt 5: Ransbergs skola
Valdistrikt 6: Näringslivets hus

Samtliga vallokaler har öppet kl. 08.00 - 20.00 på valdagen den 9 september.

Förtidsröstning och röstningslokaler

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. Förtidsröstningen får tidigast börja 19 dagar före valdagen. 

I år pågår förtidsröstningen från och med den 22 augusti till och med den 9 september. I Tibro kommun kan du förtidsrösta i kommunhuset, Centrumgatan 17, under följande tider:

måndag - fredag                 10.00 - 18.00
lördag – söndag                  10.00 - 14.00            OBS! söndag 9 september 08.00 - 20.00

Kom ihåg ditt röstkort och giltig legitimation när du ska förtidsrösta!
Mer information om förtidsröstning finns på Valmyndighetens sida.

Vad är ett röstkort

Ett röstkort skickas till alla som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen. Stämmer inte uppgifterna på röstkortet kontaktar du Länsstyrelsen i Västra Götalands län. På röstkortet står det vilka val som du som väljare har rösträtt till samt vallokalens adress och öppettider.

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du som väljare hör till. Det är där rösten räknas.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Röstkortet kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Utlandsröstkort till utlandssvenskar

De som är folkbokförda utomlands får ett så kallat utlandsröstkort, det vill säga ett röstkort anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten börjar skickas två månader före valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat.  

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta genom ett bud. Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan du få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare. 

Mer information om hjälp vid röstning finns på Valmyndighetens sida

Läs mer på Valmyndighetens sida: