Organisationer

Organisationer som på olika sätt arbetar för att motverka vardagsrasism. Genom att se frågorna kring vardagsrasism ur olika perspektiv ökar chansen att också kunna motverka den på fler plan.

  • Teskedsorder - https://teskedsorden.se/
  • Forum för levande historia - https://www.levandehistoria.se/
  • Impack - https://makeimpact.se/