Vad är vardagsrasism?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vardagsrasism är ett begrepp som fångar upp hur vanliga situationer i vardagen omvandlas till situationer som på något sätt blir kränkande eller diskriminerande. Här hittar du en mer utförlig definition av begreppet.

”Vardagsrasism är ett begrepp som fångar upp hur vanliga situationer i vardagen omvandlas till rasistiska situationer. Dessa situationer karakteriseras av att människor bemöter andra människor utifrån ras-, kulturell- eller etnisk tillhörighet. Vardagsrasism byggs in i våra normer o värderingar genom att det bekräftas i språkbruk och beteende. Vardagsrasism kallades tidigare för ”dold rasism” vilket pekar på en rasism som existerar, men inte alltid synliggörs då den ofta utförs av ”vanliga människor” som inte är uttalade rasister. Detta sker i sociala sammanhang i samhället, runt middagsbordet, på fikarasten, med vännerna.”