Filmklipp 5

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

I den här filmen får vi ta del av hur det är att utsättas för förutfattade meningar. Hur medvetna är vi om våra förutfattande meningar? Vilka konsekvenser kan det få?

1. Filmen tar upp situationer där utseendet leder till felaktiga slutsatser om en människa. Berätta för varandra om situationer där ni själva har dragit felaktiga slutsatser om människor baserat på det yttre. Hur vanligt tror ni att detta är och vilka konsekvenser kan detta få?

2. Ibland får vi höra att människor som utsätts för fördomar, rasism och diskriminering skulle vara överkänsliga och lättkränkta. Kan det vara så att det är det motsatta som gäller, att de istället är mycket tålmodiga, överseende och vill inte ta strid? Samtala om och ge exempel på situationer där vi riskerar att utpeka människor. Hur kan vi t.ex. motverka att vi hamnar i situationer där vi signalerar ”du inte är en av oss”?

3. Övriga reflektioner till filmen?