Filmklipp 3

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Hur tillgänglig är arbetsmarknaden? I den här filmen får vi följa med på en arbetsintervju där personen anpassar sina svar utifrån arbetsgivarens frågor.

1. Rekryterarna säger i början att de ska utgå från kompetens. Vilken typ av kompetens förväntar de sig från journalisten som söker jobbet?

2. När journalisten tillägger att han, förutom klimatfrågan, även är intresserad av integrationsfrågor blir rekryterarna glada. Varför?

3. Vad menar rekryterarna med att ”han känns väldigt svensk”?

4. Vilken typ av omedvetna fördomar kommer fram i filmen?

5. Övriga reflektioner till filmen?